torsdag 3. mai 2012

Ibsens litterære program

Pastor Manders, Fru Alving og Osvald - sceneskisse av E. Munch (lånt fra Ibsen.net)


Henrik Ibsen levde i et århundre preget av store samfunnsendringer. Teknologi og vitenskap, urbanisering, industrialisering, millionbyer, klasseforskjeller, moral og sosial nød. Ibsens Kristiania var et bysamfunn i vekst – mot hva?

Overklassen i byen – borgerskapet – gikk i bresjen for samfunnsutviklingen. Ironisk nok var det den samme samfunnsklassen som ble utsatt for skarp kritikk av realismens forfattere, deriblant Ibsen.

Etter å ha hørt et foredrag av den danske litteraturkritikeren Georg Brandes, hvor han framsatte kravet om at litteratur måtte sette problemer under debatt dersom den skulle ha noe verdi, ble Ibsen inspirert til å rette harde skyts mot sin egen samfunnsklasse.

Henrik Ibsen hadde skrevet historiske drama i flere tiår før han gikk over til å skrive samfunnskritiske, realistiske drama fra slutten av1870-tallet.  Et dukkehjem (1879) regnes som gjennombruddet, et stykke der borgerskapets dobbeltmoralske kvinnesyn ble kritisert.  Her møter vi en av teaterverdenens mest kjente kvinneskikkelser, Nora Helmer, som forlater ektemannen Torvald etter å ha oppdaget at ekteskapet er falskt og at hun selv ikke har vært annet enn en dukke for både ektemannen og faren. Nora ønsker å bli et helt, sannferdig og uavhengig menneske, noe som fremstår som umulig i ekteskapet med Torvald. Hun innser at Torvald er mer opptatt av samfunnets skrevne og uskrevne regler og moral, av fasade og skuespill enn å ta virkeligheten innover seg.

At en kvinne gikk fra mannen sin var utenkelig på slutten av 1800-tallet. En slik handling gikk på tvers av alle moralbegreper, samfunnskoder og fornuft. Fasaden skulle bevares for enhver pris. Å bryte med forventningene til en selv fikk ofte konsekvenser det kunne bli vanskelig å leve med.

Ibsen ønsket å løfte samfunnets skjulte sider og dobbeltmoral frem i lyset. Det var borgerskapet som gikk i teateret, og det var borgerskapet han kritiserte og plasserte i søkelyset. Ingen ble spart, Ibsen var nådeløs i sin kritikk. Og det hersker liten tvil om at borgerskapet merket hvor skoen trykket.

I vår tid blir forfattere ofte kritisert for å være for lite samfunnskritiske. Litteraturen blir beskyldt for å være for individfokusert, for innadvendt, for lite villig til å ta innover seg at samfunnet er langt fra perfekt.

Hvilke tema mener du kunne passe til å bli samfunnskritisk behandlet i skjønnlitteraturen i dag? Begrunn svaret ditt. Hva kan være årsaken til at få forfattere velger å skrive samfunnskritisk eller om politiske tema i vår tid? Tror du at realistiske forfattere som Henrik Ibsen bidro til reelle samfunnsendringer?

14 kommentarer:

 1. Tema som innvandring, eldreomsorg og skolepolitikk kunne passe til å bli samfunnkritisk behandlet i skjønnlitteraturen i dag. Disse temaene er de politiske partiene uenige om, og spesielt når det kommer til eldreomsorgen er det mye som kan bli bedre og er verdt å rette en kritikk mot.

  Årsaken til at få forfattere velger å skrive samfunnskritisk eller om politiske tema i vår tid kan være at vi har flere og andre arenaer der slike tema blir diskutert, slik som i debatter på nett og på TV, eller i aviser.

  Jeg tror kanskje ikke at realistiske forfattere som Henrik Ibsen bidro direkte til reelle samfunnsendringer, men at de skapte debatter og bidro til å sette fokus på viktige problemer i samfunnet som bidro til at folk begynte å tenke over ting.

  SvarSlett
 2. Religion, innvandring og rusmidler er eksempler på tema som kunne blitt samfunnskritisk behandlet i dagens skjønnlitteratur. Det disse temaene har til felles er at de kanskje ikke er så lette å uttale seg om, uten å motta massiv kritikk fra andre som kan ha en helt annen oppfatning. En gruppes meninger kan også såre eller skape aggresjon hos grupper med et annet syn.

  I dag lever vi i et mye mer multikulturelt samfunn enn det tilfellet var i Henrik Ibsens levetid. Dagens forfattere kan føle seg delvis tvunget til å være forsiktig med å kritisere, for ikke å ende opp med å bli uthengt. I tillegg har vi media som presser på dersom noen skiller seg ut på en spesiell måte når det gjelder meninger. Spesielt internett er en sone der anonyme mennesker kan henge ut og skape en negativ aura rundt personen som kritiserer. I Ibsens tid var det ikke samme muligheter for å hevde seg i denne typen debatter for folk flest.

  Realistiske forfattere som Henrik Ibsen bidro nok til reelle samfunnsendringer. Han bidro til at man fikk innblikk i hva som virkelig utspant seg bak fasaden. Endringene kan kanskje ikke måles konkret, men har virket indirekte ved å sette tabubelagte temaer på dagsorden.

  SvarSlett
 3. De temaene som er veldig mye i media den dag i dag er for eksempel innvandring, likestilling og rasisme. Det kan være vanskelig å skrive om disse temaene uten å bli for subjektiv, og derfor kan man veldig ofte bli anklaget for diskriminering, rasisme og lignende. Et eksempel på dette kan være "mokkamenn" saken fra Spellemannsprisen tidligere i år.

  Mange forfattere vil få fram sine egne meninger om slike "tabu" temaer, og derfor velger de å skrive om det. Mange forfattere er også ganske rebelske, og vil derfor starte i gang debatter om slike tema.

  Jeg tror ikke de bidro til særlig store endringer, men ved å sette lys på samfunnskritiske saker fikk det mer oppmerksomhet, og derfor ble det kanskje gjort mer for å prøve å gjøre noe med det.

  SvarSlett
 4. Samfunnets dobbeltmoral ble diskutert av forfattere på 1800 tallet, og selv om dette er over 200 år siden er det lite som har endret seg. Det finnes mange eksempler på hvordan personer i høyere stillinger ofte utnytter de litt svake for egen vinning. Derfor mener jeg at samfunnets dobbeltmoral fortsatt er et tema som passer til å bli samfunnskritisk behandlet. Et eksempel på dette er overgrepene knyttet til den katolske kirke hvor presten har forgrepet seg på små barn i kirken. Her misbrukes makten på det groveste, men fordi presten er godt beskyttet av kirken slipper vedkomne unna med en mild straff.

  Et annet tema er eldreomsorg. De eldre er mennesker som har jobbet hele sitt liv og tjent ærlige penger på rett vis og som har hjulpet Norge framover til å bli det rike landet det er i dag. Derfor burde de få den beste behandlingen og servicen, men slik er det dessverre ikke. Det er for lite ansatte på jobb noe som resulterer i at de ansatte kun springer mellom rom for å gjøre akkurat det nødvendigste og kun det. Grunnen til at dette er et tema som spesielt burde tas opp i dagens samfunn er fordi at det er et voksende problem. Det blir bare flere og flere eldre og de burde få den beste avslutningen på livet.

  Fedme er også et tema som er svært samfunnsaktuelt i dag. Stadig flere dør av fedme, og dette gjelder spesielt i de vestlige deler av verden. Her fråtser man i godsaker og spiser over evne, mens andre steder i verden dør folk av sult. I tillegg er den daglige ‘’trimdosen’’ kraftig redusert ved at man kjører uansett hvor man skal, uansett avstander. Senest i går så jeg enreklame fra dressmann hvor man kunne kjøpe skjorter helt opp til størrelse 9XL, og da burde det absolutt begynne å ringe noen bjeller.

  Grunner til at få forfattere i vår tid skriver samfunnskritisk og om politiske tema kan være at det er tema som på mange måter er litt tabu-belagt. Dette skyldes nok at de fleste ikke vil innse at ikke alt er rosenrødt i vårt fantastiske land Norge. I tillegg er også folk blitt mer egoistiske og tenker kun på sitt eget ve og vel. Det er derfor lett å tenke at: ‘’jeg har det bra, og trenger ikke bekymre meg om andre’’.

  Henrik Ibsen er en svært kjent forfatter fra 1800 tallet, og er en av de store som står igjen som en sentral skikkelse. Dette skyldes at han rettet fokus mot det som var urettferdig og fikk også fram samfunnets mørke sider. Dette gikk helt i kontrast med den tidligere epoken romantikken hvor alt skulle idylliseres. Siden Henrik Ibsen nettopp satte fokus på det som kunne endres i samfunnet mener jeg at han bidro til reelle samfunnsendringer. Ikke nødvendigvis direkte, men på en slik måte at han belyste tema som folk kunne kjenne seg igjen i som igjen skapte debatter og diskusjoner.

  SvarSlett
 5. Temaer som religion, innvandring og rusmisbruk er eksempler som kunne blitt samfunnskrtisk behandlet i skjønnlitteraturen i dag. Dette er temaer som trenger mer opplysning og som politikere ofte er uenige om.

  Siden Norge har blitt et mye mer multikulturelt samfunn er det viktig at vi har en forståelse av andres bakgrunn og livssyn. Det kan derfor hjelpe på kunnskapen om forfattere skriver mer om forskjellige religioner og livssyn, og om mennesker med utenlandskbakgrunn som flytter til Norge. Da gjerne flyktninger, som gjerne har en trøblete og vanskelig forhistorie.
  Rusmisbruk forekommer det også mye av i Norge i dag, og det bør få mer plass i media. Det er mange som sliter og trenger hjelp, og det er også noe politikerne strides om.

  Jeg tror mange forfattere skriver om temaer som ikke trykker like hardt, som er mer tillat å skrive om. Det er lett å få mye hat og misnøye hvis en tråkker over streken og skriver om et "tabu" tema.

  Jeg tror Ibsens verker satte lys på de samfunnskrtitiske sakene han tok opp og fikk folk til å tenke og diskutere. Dette tror jeg førte til at folk gikk til aksjon for å skape en endring i samfunnet da det gikk opp for dem at de kunne leve bedre.

  SvarSlett
 6. Eldreomsorg, innvandring og fedme er tema som kunne passe til å bli samfunnskritisk behandlet i skjønnlitteraturen i dag. Dette er temaer folk ofte har veldig sterke, men også forskjellige, meninger om. På grunn av dette kan det derfor oppstå store uenigheter hvor noen vil føle seg for eksempel såret eller diskriminert.

  I dagens samfunn er det blitt slik at om man har sterke meningen som skiller seg litt ut, blir man selv hengt ut i media. Det er lett å misforstå hva andre mener og da er det enklest å gå den sikre veien hvor man ikke skriver om tabubelagte tema. En annen grunn til at få forfattere velger å skrive samfunnskritisk eller om politiske tema i vår tid kan være tanken om at vi i Norge har det bra. At i Norge er det bare velstand.

  Jeg tror realistiske forfattere som Henrik Ibsen bidro til reelle samfunnsendringer. Ved å sette lys på det negative bak fasaden, oppsto det diskusjoner og det fikk mye mer oppmerksomhet. Forfatterne var kanskje ikke direkte grunner til samfunnsendringene, men de spilte nok en viktig rolle.

  SvarSlett
 7. xXSnipahkillah1993Xx10. mai 2012 kl. 06:20

  Jeg mener rasisme, likestilling og forskjellsbehandling er tema som kunne passet til å bli samfunnskritisk behandlet. Dette er tema som har utviklet seg sammen med resten av samfunnet, og teamene er fortsatt ett kjent problem i dag. Utfordringen med disse teamene er at det er veldig lett å bli kritisert for å uttale seg om dette, spesielt om rasisme. Skal man bli kvitt disse problemene, må det bli med godtatt å diskutere og kritisere om i åpenhet.

  Samtidig som jeg tror sjansen for å bli kritisert er med på å begrense dagens forfattere om hva de skriver om, tror jeg også alle de andre medier spiller en rolle. Det er såppas mye samfunnskritikk og politikk som tar plass over alt, som gjør det vanskeligere for en forfatter å få fram sitt budskap. Ved å skrive om andre ting enn hva som blir tatt opp hver dag, er det lettere å skille seg ut og bli anerkjent.

  Jeg tror realistiske forfattere var med på å bidra til reelle samfunnsendringer. Samfunnskritikken er den foreliggende årsaken til forandring, hvor Ibsens verker skapte vekt oppmerksomhet mot samfunnsproblemer. Dette igjen skapte diskusjon og til slutt førte til forandringer.

  SvarSlett
 8. Eksempler på tema som kunne blitt samfunnskritisk behandlet i dagens skjønnlitteratur er religion, innvandring og likestillng. Disse temaene omringer oss til enhver tid og de er blitt en stor del av de aller fleste personers hverdag. I tillegg er dette noe folk flest har meninger om, enten de er for eller mot de diskuterte temaene.

  En grunn til at et fåtall av dagens forfattere velger å skrive om politiske tema eller generelt samfunnskritisk er kanskje at de temaene man berører er sensitive tema. Dersom man kritiserer slike tema, vil det skape stor diskusjon som igjen kan føre til verre ting enn diskusjon. Dessuten er tema som disse litt tabulagt, da en mening fort kan virke støtetende ovenfor veldig mange mennesker.

  Jeg vil tro at realistiske forfattere som for eksempel Ibsen bidro til reelle samfunnsendringer. Ved å sette forskjellige tema i et annet lys enn tidligere, fikk folk automatisk et innblikk i en verden de tidligere ikke hadde hatt innblikk i. Dermed ble folk inspirert og motivert til å endre samfunnet de levde i.

  SvarSlett
 9. I dagens samfunn burde forfattere ta opp miljøproblematikken, og hvor ignorant folk i dagens samfunn er til det, dette er dog et tema som har vært veldig overeksponert, men det er kanskje tatt opp på feil måte. I tillegg er nordmenns holdning til invandring noe som burde vært diskutert i skjønnlitteraturen. Jeg tror kanskje forfattere i dag ikke skriver samfunnskritisk fordi vi kanskje har det for godt til å tenke på å forandre samfunnet, selv med sine mange feil. Ibsen har kanskje ikke direkte forandret samfunnet, men har kanskje satt tabu temaer på dagsorden

  SvarSlett
 10. PokemonLover123410. mai 2012 kl. 08:10

  Noen tema jeg mener kunne blitt samfunnskritisk behandlet i dag er religion, innvandring og rasisme. Dette fordi vi støtt og stadig møter på disse temaene, og fordi det er noe som engasjerer nær sagt alle mennesker.

  En av de grunnene til at få forfattere velger å skrive om samfunnskritiske tema kan være fordi en kritisk vinkling av disse kan føre til sterke reaksjoner. Eksempelvis kan en forfatter som skriver negativt om Islams kvinnesyn risikere å få de han kritiserer på nakken.

  En så stor forfatter som Henrik Ibsen skapte nok mye diskusjon med sine tekster, som i hans tid ble oppfattet som svært radikale. Via noen av Ibsens verker fikk de borgerlige og folk flest innblikk i en hverdag de kanskje hadde lite kjennskap til, og dette bidro nok til å forandre flere av deres synspunkter.

  SvarSlett
 11. Tema som religion, innvandring og eldreomsorg kunne passe til å bli samfunnkritisk behandlet i skjønnlitteraturen i dag. Dette er tema som det er mye uengihet om. Siden Norge er et land som blir mer og mer flerkulturelt trenger vi å ha forståelse for forskjellige religioner og deres bakgrunn, slik at det oppstår færre misforståelser.

  En av grunnen til at få forfattere skriver om samfunnskritsike temaer er at mange forstatt er redde for å bli uthengt hvis man kommer inn på tabu- belagte temaer. I tillegg har vi alle slags andre medier som letter får oppmerksomhet og derfor lettere klarer å skape debatt.

  Jeg tro det at Henrik Ibsen belyste temaer som var smafunnskritske fikk han satt igang debatter og nye meninger kom ut i lyset. Han bidro nok ikke direkte til endringene, men startet en prosess som etterhvert førte til forandinger i samfunnet.

  SvarSlett
 12. Hu Hjørdis ja!!10. mai 2012 kl. 08:40

  Jeg tror aktuelle tema som forskjellsbehandling, gjerne i form av rasisme, forventningspress og krisemaksimering passer godt til å bli samfunnkritisk behandlet. Disse temaene bidrar til å forme livene til de fleste.

  Rasisme er en problemstilling som er blitt og blir kritissert nå til dags, men det skader ikke å styrke denne kritikken ytterligere. Det er mange verden over som daglig blir utsatt for rasisme.

  Forventningspress finner vi i mange former i samfunnet og kunne ha blitt satt mere under debatt. Alt av forventningene om lavkarbo diett, utseende og prestasjoner har økt gjennom de siste årene og behøver litt godskrevet kritikk.

  Krisemaksimering bør også gjøres noe med. Hver gang en epidemi kommer så skrives det i store bokstaver om hva du må gjøre for å ikke dø. Det blir litt irriterende fordi det opphisser folk når det egentlig kanskje er så alvorlig som media skal ha det til.

  Grunner til at dagens forfattere samfunnskritiserer lite er at i dagens samfunn er det fryktelig lett å bli hetset og hengt ut pga sine meninger. Informasjon sprer seg som ild i tørt gress på internettet og hvis en da skriver kritikk av samfunnet på nettet kan en få fryktelig mange motstandere på kort tid. Forfattere kan rett og slett være redd for å uttale seg. En kan få mye uønsket oppmerksomhet.

  Jeg tror Henrik Ibsen bidro til å endre samfunnet. Problemene han satte under debatt i teaterstykkene og verkene sine skapte debatter og diskusjoner som sikkert endret deler av samfunnet. Han engasjerte sikkert arbeiderklassen til å starte diskusjoner med borgerskapet.

  SvarSlett
 13. Evil Master of Pain10. mai 2012 kl. 09:02

  Det er mange tema i dag som blir sett på som samfunnskritiske, men de som er mest aktive i dag er religion, innvandring og rasisme. I de siste 10 årene har vi sett en stor økning i innvandring i Norge og mange trekker linjer mellom økt innvandring og økt krimminalitet og overgrep. Det er også ofte en sammenheng mellom innvandrere og religion, og mange som misliker multikulturalisme. Dette gjør innvandring og religion til en omdiskutert sak i media.

  Som forfatter skal man være forsiktig med å ytre seg strekt om omdiskuterte tema. Det er ikke mye som skiller suksess fra fiasko og da velger de fleste forfattere å ta den mer sikre veien og skriver om noe som er mindre kontroversielt.

  Jeg tror ikke Ibsen bidro til reelle samfunnsendringer, men han har helt sikkert påvirket indirekte. Han brakte tabutemaer opp på dagsorden og fikk luftet dem.

  ~EMoP~

  SvarSlett
 14. Tema som rasime og innvandring synes jeg passer til å bli samfunnskritisk behandlet i skjønnlitteraturen i dag. Dette er temaer som folk flest er opptatt av, og ofte har en formening om. Mange mennesker i dagens samfunn kristiserer hvordan de ulike politiske partiene arbeider omkring disse temaene, noe som er med på å skape både debatter og store medieomtaler.

  Dagens samfunn vi lever i, har utviklet seg mye fra Ibsens tid. I dag lever vi i et langt mer multikulturelt samfunn og vi har et langt mer innblikk i andre religioner og kulturer, noe som jeg mener har vært med på å påvirket dagens forfattere. De er kanskje langt mer forsiktige i sin skrivemåte når det kommer til å kritisere ulike temaer enn hva de var før i tiden. Jeg tror at mange forfattere er litt redde for å bli uthengt og mislikt vist de skriver om såkalte tabubelagte tema.

  På et indirekte vis tror jeg at realistiske forfattere som Ibsen bidro til reelle samfunnsendringer på den måten at han skapte oppmerksomhet rundt ulike tema som igjen førte til debatter i samfunnet.

  SvarSlett